Hent soldatene hjem

Skulle de rødgrønne ( Ap, Sv og Sp )vinne stortings valget i år har de nå et klart krav fra sine velgere om å trekke soldatene hjem fra Irak, og markere avstand til den ulovlige amerikanske okkupasjonen av Irak.

Så får man se om politikerne følger opp kravet fra folket da.

og skriver jeg ikke noe mer før valget, godt valg!

 - SS

Fuks og fanteri

Så var det da noen som tok et seriøst blikk på frp's  valgkamppropaganda, og det viser seg at det ikke helt tålte å bli sett nærmere på. Advokat Halvor Helle's innlegg i Aftenposten tar et kritisk blikk på frp's valgkampbrosjyre, og avslører denne som det vrøvlet det er.  Brosjyren er full av heller lett omgang med fakta, direkte løgner og usannheter. Det som er litt overaskende og litt skuffende er at ingen andre ser ut til å ha sett dette, og heller ikke har dette fått fokus i andre medier.  Vi får håpe at politikere fra andre partier faktisk får denne med seg hvis de nå skulle møte frp i en kriminalitetsdebatt.

- SS

Hva med de sm?

Det virkelig interessante ved valget er noe som jeg ikke har sett så langt i valgkampdekningen fra mediene ... hvor står de små partiene? Jeg mener, at Rød Valgallianse vil støtte det rød grønne alternativet om de kommer inn er en sak, og selv det er vel ikke sikkert med mindre de får innflytelse. (De kan vel ikke håpe på å tangere Venstres tre statsråder for to plasse på stortinget, men noe bør de jo få for en støtte?) Det som er mer usikkert, for meg ihvertfall, er hvor Kystpartiet havner. De kaller seg jo det eneste sanne sentrumspartiet i landet etter at de tre sentrumspartiene Venstre, Senterpartiet og Kristelig folkeparti har blitt splittet mellom den sosialitiske og den borgelige blokken. Men hva gjør de den dagen de er på vippen, og hvordan vil de da skille mellom seg selv og de andre sentrumspartiene om de går etter makt og innflytelse mot å støtte den ene eller den andre blokken?

 

Både Kystpartiet og RV har på endel målinger vært inne med 2 represetanter, holder dette til valgdagen så kan de ligge på vippen.  Det kan bli interessant, men desverre har ingen aviser jeg har lest så langt tatt opp dette.


Patetisk og beklagelig

Synes det er merkelig, og patetisk, hvordan debatten rundt stortingsvalget har dreide fullstendig vekk ifra hva politikerne vil gjøre om de kommer til makten, og heller dreier seg om hvorvidt de vil kunne danne regjering eller ei. Jeg skjønner jo at det har noe å si sånn med tanke på troverdighet, men at det blir den viktigste saken i enhevr politiker duell synes jeg blir litt tragisk. Man kan beskylde frp for å lage sirkus av hele saken, men de andre partiene har da absolutt ikke noe å være stolte av i denne saken heller.

 

Tror desverre at det kommende valget er et av de viktigste i nyere historie, det beklagelige er at ingen synes å være klar over det, i det spillet man bedriver i den politiske arena. Synes den delen igrunn kan, og bør, vente til 13. september, så kan man begynne å snakke om hva som er mulig og hva som ikke er mulig.

 

- SS


Muslimer i norsk regjering?

I valgkampen vil det være mange meninger om hvordan man skal få til en vellykket integrering i Norge. Alle partiledere bortsett fra en vil være skjønt enige om at verdier som toleranse og mangfold er viktige for Norge. Men ord alene vil ikke skape et tolerant og mangfoldig samfunn, ei heller vellykket integrering.
I sommer har det vært en del skriverier på minoriteter i arbeidslivet. Dagsavisen skriver 24. juli om tall som viser at 42 prosent av de arbeidsledige i Oslo er innvandrere. Akhtar Chaudry fra SV skriver 10. august om nødvendigheten av å få minoriteter inn i arbeidslivet, og peker på ulike tiltak man kan iverksette fra statlig hold til å endre den dårlige trenden. Han går langt i å foreslå bruk av kvotering i arbeidslivet for å rette opp i skjevhetene i arbeidslivet. Et utmerket forslag. La oss håpe SVs statsråder gjør nettopp det Chaudry sksisserer, lage en rekrutteringsplan for sine departementer. Forhåpentligvis handler det om rekruttering av minoriteter til arbeid i departementene og ikke generelt i arbeidslivet.

For det er for enkelt med arbeidsmarkedstiltak og praksisplass. Tiden er overmoden for at minoriteter får seg posisjoner i arbeidslivet som er tyngre enn som så. For å få til et integrert samfunn må den reelle makten i samfunnet fordeles mer rettferdig enn i dag. Statsråd Erna Solberg møtte tidligere i sommer mye kritikk for å ha utnevnt tidligere Høyre-statssekretær Osmund Kaldheim til direktør for det nye Integreringsdirektoratet framfor assisterende direktør i UDI, Manuela Ramina Osmundsen. Jeg skal la være å spekulere i hvorfor hun gjorde det, men at det var ødeleggende for integreringsarbeidet er det ingen tvil om.

Et ikke så urimelig krav til den nye rød-grønne regjeringen ville være at de aktivt rekrutterte mennesker med minoritetsbakgrunn til høyere politiske stillinger. Ikke nødvendigvis som statsråd, men det finnes mange stillinger nedover i systemet som i integreringens navn kunne besettes av personer med minoritetsbakgrunn. Faktisk mener jeg at den nye regjeringen ville gjøre lurt i å ansette ikke bare hvilken som helst minoritet men en muslim i politisk stilling.

I dagens samfunn hvor alt handler om terrorfrykt, og islamofobi er mer utberedt enn antisemittisme, ville det vært et genialt sjakktrekk av den nye regjeringen å ansette nettopp en muslim i en slik stilling. Det hadde for det første vært et godt tiltak mot fordommer og fremmedfrykt, og samtidig et godt tiltak for et mer integrert samfunn.


Det hadde ikke vært unaturlig om for eksempel IRN jobbet for en slik ansettelse under valgkampen, eller at norske politikere med muslimsk gjorde det.  Det er ikke uvanlig at ulike miljøer (De kristne, kvinner, de unge eller homofile for å nevne noen) driver aktivt lobbyvirksomhet innad i partiene for å få sine ”representanter” i en utvidet regjeringskabal. Tanken er ikke at den personen kun skal representere den enkelte gruppen, og det er heller ikke tanken nå.


Det bør være unødvendig å peke på hvorfor det er så viktig med profilerte personer med minoritetsbakgrunn. Når FrP skremmer med personer med innvandrerbakgrunn som potensielle terrorrister, så snakker de ofte om norsk ungdom som av ulike årsaker ikke finner seg til rette i dette samfunnet. Disse unge menneskene som vokser opp i Oslo/ Norge bør få et eie forhold til landet. De må engasjeres. De må rekrutteres til ungdomsorganisasjoner, og de bør se at det nytter å engasjere seg, og at man kan komme noen vei uten å være midtsidepike i Dagbladet

Makil


Valgkampen er igang

Hvordan vet man med sikkerhet at valgkampen er i gang? Jo man ser bare etter merklige utspill fra enkelte partier, det viktigste av disse da frp. Det har man da fått med frps valgkampbrosjyre, som burde kunne feie vekk all tvil om noen skulle ha det om at frp har lagt vekk å prøve å fremstå med en mer seriøs linje, og er tilbake på gamle useriøse slagmarker.

 

Reaksjonen så langt har vært unisone og fordømmende, og eventuelle "innavndrerstemmer" som Hagen kunne ha fått med forsøket sitt tidligere iår til å fri til disse gruppene burde dermed gå i vasken.

 

- SS


hits