Ny solidaritet

I sin sluttappell under Islamic Cultural Centres partilederdebatt brukte FrP`s forman Carl I. Hagen kjente argumenter for å få muslimenes stemmer. På spørsmål om hvorfor muslimer skulle stemme FrP svarte han bl.a. at partiet ønsket å øke strafferammen for kriminelle, redusere skatter og avgifter og fjerne bompengeringen i Oslo. Det var laber applaus på det første punktet, litt mer på skatter og avgifter og nesten hurrarop på å fjerne bompengeringen.

Det er ikke det at jeg reagerer på at muslimer i det hele tatt kan være enig i FrPs politikk. Det må de gjerne. Men jeg blir flau at det er så kortsiktige og egoistiske forslag som "fjerning av bompengeringen" som vekker deres entusiasme.

Etter Hagens sluttappell var det KrF sin tur. KrF snakket selvfølgelig om kontantstøtten, men også om internasjonal solidaritet. Norge er verdens rikeste land, og det gir Norge et ansvar for verdens fattige sa han.

Ingen klappet!

Qalm

En terrorhandling?


Jeg stiller litt spørsmålstegn til uttalelsen fra Shabana Rehman om at skuddene som falt mot hennes søsters restaurant var en "forferdelig terrorhandling."  Det hun mener er da at skuddene mot hennes søsters restaurant var en hevnaksjon grunnet hennes stunt under åpningen av filmfestivalen i Haugesund. Problemet er jo at vi ikke vet dette, men poenget er at nå ser det ut som det var andre ting enn stuntet til Shabana Rehman som var utløsende faktor, uten at det har hindret 'eksperter' i å komme med masse merkelige teorier som skal forklare at muslimske gutter blir provosert av muslimske jenter som får suksess.

Vedrørende stuntet hennes, så er det flere enn pakistanere som synes at dette var usmakelig, dette betyr selvsagt ikke at man skal unnskylde voldshandlinger.

- SS

Sharons taktiske spill....?

Tilbaketrekkningen fra Gaza og Vestbredden er fullt i gang. I flere uker har disse tilbaketrekningene vært hovedsak på BBC og CNN. Vi har vært vitne til en gråtende befolkning som har forlatt sine hjem. Beklager, men jeg klarer ikke å syns synd på de. Men, Israel har i alle fall kunnet vist til at de gjennomfører sin del av planen, og at de nå forventer at Palestinske myndigheter gjør sitt for å stanse terroren. Personlig mener jeg de har rett i det. Tilbaketrekningen (dog 30 år for sen) var en nødvendighet for at fredsprosessen skal komme noen vei i Midtøsten, og de bør kunne forvente at Gaza ikke blir hjem for ekstreme grupperinger. Men er det virkelig en ny kurs fra Sharon, slik mediene har fremstilt det?

I et intervju i Morgenbladet er Hilde Henriksen Waage (tidligere seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (Prio)) uenig i at det er en kursendring. Hun tror det handler om å sikre kontrollen over Vestbredden, som er langt viktigere for Israel enn en "ørkenstripe". I tillegg er det fortsatt slik at Israel kontrollerer både grenseovergangene, luftrommet og havet utenfor...

Det er selvfølgelig viktig at den palestinske ledelsen med Mahmoud Abbas i spissen klarer å holde befolkningen i Gaza under kontroll, for blir det skutt raketter mot Israel fra Gaza vil Israel unektelig skyte tilbake, også er vi i gang igjen. Men, mer viktig for fredsprosessen i midtøsten er at verdenssamfunnet klarer å opprettholde presset mot Israel slik at disse tilbaketrekningen ikke blir de siste.

som leder i Dagsavisen skriver (23. aug. 05): "Fred i Midtøsten krever to selvstendige stater. Det blir ingen fred med den palestinske staten som statsminister Ariel Sharon ser for seg; en stat uten reell kontroll med sine egne grenser, splittet opp av bosettinger og strategiske veier, økonomisk, politisk og militært underkastet Israel. I en slik stat vil det fortsatt være grobunn for voldelig kamp for full uavhengiget". Jeg kunne ikke vært mer enig!

- Qalm

Kristen leder oppfordrer til drap

Den kristne pastoren Pat Robertson har oppfordret til drap på den venezuelanske presidenten Hugo Chavez.

Robertson kom med denne oppfordringen til drapet gjennom sitt populære program "the 700 club" Som forsåvidt sendes av den nystartede norske verdikanalen.


Noen som tror at enhver kristen vil bli tvunget til å ta avstand fra Robertsons uttalelser?  (Bare for å ha nevnt det, jeg tror IKKE at kristne flest støtter en slik drapsoppfordring, men problemet er at når en muslim kommer med en ekstrem uttalelse så angripes hver muslim og blir avkrevd en forklaring. Det skjer ikke med andre. Poenget er ikke at det burde skje med andre også, men heller at det burde heller ikke skje med muslimer. )

- SS

Hva med de sm?

Det virkelig interessante ved valget er noe som jeg ikke har sett så langt i valgkampdekningen fra mediene ... hvor står de små partiene? Jeg mener, at Rød Valgallianse vil støtte det rød grønne alternativet om de kommer inn er en sak, og selv det er vel ikke sikkert med mindre de får innflytelse. (De kan vel ikke håpe på å tangere Venstres tre statsråder for to plasse på stortinget, men noe bør de jo få for en støtte?) Det som er mer usikkert, for meg ihvertfall, er hvor Kystpartiet havner. De kaller seg jo det eneste sanne sentrumspartiet i landet etter at de tre sentrumspartiene Venstre, Senterpartiet og Kristelig folkeparti har blitt splittet mellom den sosialitiske og den borgelige blokken. Men hva gjør de den dagen de er på vippen, og hvordan vil de da skille mellom seg selv og de andre sentrumspartiene om de går etter makt og innflytelse mot å støtte den ene eller den andre blokken?

 

Både Kystpartiet og RV har på endel målinger vært inne med 2 represetanter, holder dette til valgdagen så kan de ligge på vippen.  Det kan bli interessant, men desverre har ingen aviser jeg har lest så langt tatt opp dette.


Litt mer om Darwin

Jeg har jo mine meninger om Darwin, men et poeng må jeg gi ham, det var at han satte opp endel forutsetninger for sine teorier, og sa at fikk man ikke bevis på dette, ja så tok han feil. Desverre ser vi at de som kom etter ham ikke helt har levd opp til dette ...  Titt og ofte hører vi om at man endeling har funnet en fossil av en av disse overgangsartene, desverre har man ikke helt greid å finne en som har vært ekte så langt. Mitt problem med MSM (main stream media) er at mens 'oppdagelsen' av slike ting vies mye plass, så bruker man lite tid og plass på de samme når disse motbevises.

 

De som ikke er enige med de rådende krefter på dette blir fremstilt som idioter, heldigvis finnes det unntak. Jeg var glad for å lese en artikkel om Intelligent Design i Aftenposten idag som faktisk var informativ, og ikke dømmende på noen som helst måte ... hverken den ene eller den andre veien. 

 

-SS 


Patetisk og beklagelig

Synes det er merkelig, og patetisk, hvordan debatten rundt stortingsvalget har dreide fullstendig vekk ifra hva politikerne vil gjøre om de kommer til makten, og heller dreier seg om hvorvidt de vil kunne danne regjering eller ei. Jeg skjønner jo at det har noe å si sånn med tanke på troverdighet, men at det blir den viktigste saken i enhevr politiker duell synes jeg blir litt tragisk. Man kan beskylde frp for å lage sirkus av hele saken, men de andre partiene har da absolutt ikke noe å være stolte av i denne saken heller.

 

Tror desverre at det kommende valget er et av de viktigste i nyere historie, det beklagelige er at ingen synes å være klar over det, i det spillet man bedriver i den politiske arena. Synes den delen igrunn kan, og bør, vente til 13. september, så kan man begynne å snakke om hva som er mulig og hva som ikke er mulig.

 

- SS


Muslimer i norsk regjering?

I valgkampen vil det være mange meninger om hvordan man skal få til en vellykket integrering i Norge. Alle partiledere bortsett fra en vil være skjønt enige om at verdier som toleranse og mangfold er viktige for Norge. Men ord alene vil ikke skape et tolerant og mangfoldig samfunn, ei heller vellykket integrering.
I sommer har det vært en del skriverier på minoriteter i arbeidslivet. Dagsavisen skriver 24. juli om tall som viser at 42 prosent av de arbeidsledige i Oslo er innvandrere. Akhtar Chaudry fra SV skriver 10. august om nødvendigheten av å få minoriteter inn i arbeidslivet, og peker på ulike tiltak man kan iverksette fra statlig hold til å endre den dårlige trenden. Han går langt i å foreslå bruk av kvotering i arbeidslivet for å rette opp i skjevhetene i arbeidslivet. Et utmerket forslag. La oss håpe SVs statsråder gjør nettopp det Chaudry sksisserer, lage en rekrutteringsplan for sine departementer. Forhåpentligvis handler det om rekruttering av minoriteter til arbeid i departementene og ikke generelt i arbeidslivet.

For det er for enkelt med arbeidsmarkedstiltak og praksisplass. Tiden er overmoden for at minoriteter får seg posisjoner i arbeidslivet som er tyngre enn som så. For å få til et integrert samfunn må den reelle makten i samfunnet fordeles mer rettferdig enn i dag. Statsråd Erna Solberg møtte tidligere i sommer mye kritikk for å ha utnevnt tidligere Høyre-statssekretær Osmund Kaldheim til direktør for det nye Integreringsdirektoratet framfor assisterende direktør i UDI, Manuela Ramina Osmundsen. Jeg skal la være å spekulere i hvorfor hun gjorde det, men at det var ødeleggende for integreringsarbeidet er det ingen tvil om.

Et ikke så urimelig krav til den nye rød-grønne regjeringen ville være at de aktivt rekrutterte mennesker med minoritetsbakgrunn til høyere politiske stillinger. Ikke nødvendigvis som statsråd, men det finnes mange stillinger nedover i systemet som i integreringens navn kunne besettes av personer med minoritetsbakgrunn. Faktisk mener jeg at den nye regjeringen ville gjøre lurt i å ansette ikke bare hvilken som helst minoritet men en muslim i politisk stilling.

I dagens samfunn hvor alt handler om terrorfrykt, og islamofobi er mer utberedt enn antisemittisme, ville det vært et genialt sjakktrekk av den nye regjeringen å ansette nettopp en muslim i en slik stilling. Det hadde for det første vært et godt tiltak mot fordommer og fremmedfrykt, og samtidig et godt tiltak for et mer integrert samfunn.


Det hadde ikke vært unaturlig om for eksempel IRN jobbet for en slik ansettelse under valgkampen, eller at norske politikere med muslimsk gjorde det.  Det er ikke uvanlig at ulike miljøer (De kristne, kvinner, de unge eller homofile for å nevne noen) driver aktivt lobbyvirksomhet innad i partiene for å få sine ”representanter” i en utvidet regjeringskabal. Tanken er ikke at den personen kun skal representere den enkelte gruppen, og det er heller ikke tanken nå.


Det bør være unødvendig å peke på hvorfor det er så viktig med profilerte personer med minoritetsbakgrunn. Når FrP skremmer med personer med innvandrerbakgrunn som potensielle terrorrister, så snakker de ofte om norsk ungdom som av ulike årsaker ikke finner seg til rette i dette samfunnet. Disse unge menneskene som vokser opp i Oslo/ Norge bør få et eie forhold til landet. De må engasjeres. De må rekrutteres til ungdomsorganisasjoner, og de bør se at det nytter å engasjere seg, og at man kan komme noen vei uten å være midtsidepike i Dagbladet

Makil


Valgkampen er igang

Hvordan vet man med sikkerhet at valgkampen er i gang? Jo man ser bare etter merklige utspill fra enkelte partier, det viktigste av disse da frp. Det har man da fått med frps valgkampbrosjyre, som burde kunne feie vekk all tvil om noen skulle ha det om at frp har lagt vekk å prøve å fremstå med en mer seriøs linje, og er tilbake på gamle useriøse slagmarker.

 

Reaksjonen så langt har vært unisone og fordømmende, og eventuelle "innavndrerstemmer" som Hagen kunne ha fått med forsøket sitt tidligere iår til å fri til disse gruppene burde dermed gå i vasken.

 

- SS


Evolusjonsdebatten

 

Ikke ofte jeg siterer Norge Idag men her har de tatt opp en sak fra USA og debatten om evolusjonsteorien som jeg synes bør kommenteres.

 

Vi kan blant annet lese:

Nå kaster altså Harvard seg inn i debatten, med bevilgninger på en million dollar i året til et forskerteam som skal sette fokus på livets opprinnelse. En av pådriverne, David R. Liu, professor i kjemi og kjemisk biologi på Harvard, er allerede overbevist om hva de vil finne ut. - Min forventing er at vi kommer til å vise at det er en serie av noen veldig enkle logiske hendelser som har ført til livets opprinnelse, uten noen innblanding fra høyere makter, sier han.

Det som kommer frem her fra Harvards side er en ganske så typisk holdning fra endel av de som har sin verdenstro basert på Darwins lære. En av utgangspunktene for enhver vitenskaplig undersøkelse burde jo være å gå til saken med åpne øyne, og omtrent det verste man kan gjøre er jo å gå inn i det hele med et ferdig svar som man skal bevise ut ifra det man undersøker. Dette er så grunnleggende innen vitenskap og forskning at det er flaut å måtte peke det ut for folk som absolutt burde vite bedre. Nå vet de nok bedre også, siden det er snakk om forskere, men sekulariserte vitenskapsmenn, eller alle sekularister for såvidt,  har en tendens til å omfavne sine trosartikler like lett som noen religiøs fanatiker.

 

Det morsomste er når man finner noe som kan bevise evolusjonsteorien en gang for alle, så slås det stort opp i media ... Fantasi tegninger av hvordan noe kan ha sett ut blir standardisert og brukt uten at noen egentlig tør stille spørsmålstegn ved dette.  Når motparten kommer med et svar, og bevisene ikke ser ut til å holde, så bruker man det gamle knepet med å latterliggjøre motstanderen.

 

Mitt problem med evolusjonstilhengerne er igrunn ikke hva de tror på, men at de presenterer sine ideer og teorier som udiskutable fakta.  

 

- SS


Et drap er et drap, eller?

I løpet av sommeren har vi hatt en voldsom debatt vedrørene dødsfallet til den norsk-pakistanske kvinnen Rahila Iqbal. Denne saken har fått fyldig dekning i omtrent alt av medier. Noe som forsåvidt kan forsvares i seg selv. Men det forsvaret rakner når en far dreper sitt eget 5 år gamle barn, og norsk media ikke synes å se på dette som en alvorlig nok sak til å ta opp, kun en avis (VG) hadde oppslag om dette, i en dag. Saken kom ut først etter tre uker, for å spare familien, tydeligvis ikke noe man trengte å ta hensyn til i Rahila saken. Det eneste mediet som synes å ha sett problematikken er ukesavisen nytid, som tar opp problemstillingen i en leder.

Det store spørsmålet er om det er hudfarven, eller religiøs tilhørighet som skaper overskriftene. Det er ikke nasjonalitet (Drapet på 5 årige Mark skjedde i Danmark), for å forstå det behøver man bare å ta en titt på dekningen fadime saken fikk i Norge. (fadime var svensk-kurdisk) Fadime saken ble også brukt som en spydspiss i den videre islamdebatten, til tross for at Fadime og hennes familie faktisk ikke var muslimer.

 

- SS

 


Rentefrie ln i Norge?

Ser ut som rentefrie lån kan bli tilgjengelig i Norge om ikke så altfor lenge. Så langt har norske banker ikke vært så frempå i denne debatten, men jeg tror det kun er snakk om tid før de, i god kapitalistisk ånd, kaster seg over dette området også. I mellomtiden får selskaper som finans invest prøve å se om de kan lokke noen av de internasjonale muslimske bankene til å åpne filial i Norge.

Spennende tider dette her

SS


FNs sikkerhetsrd

Dagbladet skriver i dag at afrikanske land krever permanent medlemsskap og vetorett i FNs sikkerhetsråd. Videre skriver de at det er forslag om å utvide rådet med seks permanente og fire roterende medlemmer.

Jeg håper at det kommer flere muslimske land med inn som faste medlemmer i det nye sikkerhetsrådet. Uten det, vil muslimer få sin følelse av vestlig undertrykking ytterlig forsterket. Land som bør få permanent medlemsskap bør også være land som faktisk har en egenrådig stemme, ikke en som er diktert fra USA, slik som Saudi-Arabia for eksempel.

 

-Dogbert


Statssttte til menigheter

Fra tid til annen er det alltid noen, vanligvis politikere med sterk styringstrang overfor muslimer, som stikker hodet ut i mediene og nsker trekke tilbake "statssttten" til forskjellige menigheter. Det at muslimske menigheter, eller andre for den saks skyld, fr statsttte, er ikke korrekt. Det hender nok at visse menigheter for en form for sttte i forhold til prosjekter de nsker iverksette, men at de fr sttte for den virksomheten de normalt utver er direkte ukorrekt, uansett hvor mange ganger det gjentaes.

N sist er det Walid al-Kubaisi som i en bisetning nevner "statsttten" som Det Islamske Forbundet Rabita mottar.Riktignok handler innlegget om noe helt annet, og det er bare fordi dette er det nyeste innlegget at denne blir trukket frem. Siden alle arbeidstakere betaler skatt, og statskirken mottar en viss pengesum i ret, er staten NDT til REFUNDERE en tilsvarende sum per medlem til de menighetene som str utenfor statskirken. Dette prinsippet er faktisk med p sikre religionsfriheten i Norge. Hadde statskirken ftt mer penger enn andre menigheter, s ville det vrt en diskrimineringsform som Norge ikke nsker eller er tjent med. "Statsttten" alts ikke noe annet enn en refusjon av skattepenger som medlemmene nsker bruke p sin egen menigheten eller trossamfunn, kontra sttte statskikren.

Vi gr n mot stortingsvalg, og det er rimelig anta at krav om "statsttte"fradrag vil bli gjentatt flere ganger i nr fremtid. Til de politikerne nsker jeg si at de br lre forst hvordan landet faktisk er bygd opp, og hvilke prinsipper vi faktisk lever etter, fr de skal vise seg frem som "handlingsdyktige" politikere som vet hva som skal gjres for at muslimene skal danse etter pipa deres. Det er vel forvrig en teknikk som Dogbert ville vrt meget stolt av :) Kanskje jeg br tipse tipse Scott Adams om det :)

-Dogbert


hits Site Meter