Ytringsfrihet - the real deal

Dette er kampen for ytringsfriheten i Arabiske land. Grensedragningen er ikke i forhold til hvor langt en kan gå i å såre religiøse mennesker. Men om en kan kritisere makthaverne.

To egyptiske journalister har blitt dømt til ett års fengsel hver for å ha fornærmet landets president, Hosni Mubarak. Journalistene hadde våget å anklage den USA-vennlige Mubarak for korrupsjon i forbindelse med privatisering av nasjonal industri. Endel ser ut til å forbinde dette med fjordårets parlamentariske valg, hvor det muslimske brorskap gjorde et uventet godt valg. Vestlige medier burde her følge opp med press for å sikre sine arabiske kolleger virkelig ytringsfrihet. Desverre gjør man ofte ikke det. Man frykter at demokratiet vil bringe frem krefter man ikke liker, og det ender opp med at en fortsetter å støtte diktatorer og "sterke menn".
Ønsker man å la folkeviljen råde burde det være det førende prinsipp, ikke at man får opp de lederne en selv er enig med. (eller rettere sagt at de er enige med (les: i lomma på)  en selv.

-Shoaib

PS: To blogger jeg fant som hver i sitt innlegg tar opp dette spørsmålet rundt hva ytringsfrihet i et noe annet perspektiv:

Børge
Palode


Kommentarer:
Postet av: Arild Holta

Både religion og maktpakk skal kunne kritiseres. Religion kan ikke gjøre så mye galt om ikke makten manipulerer massene. Derfor er det aller viktigeste å kunne kritisere makten.

28.06.2006 @ 01:46
URL: http://r-b-v.net
Postet av: Shoaib

Jeg er forsåvidt enig. Religion skal kunne kritiseres, men skal religion, eller rettere sagt religiøse mennesker måtte tåle hån og bespottelse? Jeg synes at når man har lovgivning som skal beskytte et menneske mot slikt med hensyn til rase eller andre faktorer, så burde man også bli beskyttet i forhold til sin religion. Kritikk av religion er greit, hån og bespottelse synes jeg ikke er greit.

28.06.2006 @ 08:24
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: Peder Dahl

Kritikk av religion med hån og bespottelse er greit.En film eller tegning som håner eller spotter min gud eller profet velger jeg å overse eller ignorere.Hån og bespottelse av religiøse mennesker er ikke greit

28.06.2006 @ 15:21
Postet av: Peder Dahl

Kritikk av religion med hån og bespottelse er greit.En film eller tegning som håner eller spotter min gud eller profet velger jeg å overse eller ignorere.Hån og bespottelse av religiøse mennesker er ikke greithttp://en.wikipedia.org/wiki/Monty_Python's_Life_of_Brian

28.06.2006 @ 15:21
Postet av: Peder Dahl

Brenn en Bibel i dag!http://blogg.forteller.net/2006/03/29/brenn-en-bibel-i-dag/

Postet av: Shoaib

Takk, legger inn link til den og en annen artikkel i selve innlegget!

28.06.2006 @ 21:41
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: Shoaib

Ellers forsøvrig enig. Det hellige trenger ikke beskyttelse, men de religiøse trenger det.

28.06.2006 @ 21:42
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: Martin

Brenne en bibel? nei takkbrenne en koran? nei takkBe om at folk behandler hverandre med respekt? Ja, det trenger vi

29.06.2006 @ 00:23
URL: http://www.martindrange.abcblogg.no
Postet av: Shoaib

Jeg er helt enig martin!

29.06.2006 @ 00:52
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: børge

Martin: Om det var ment som en uttalelse mot meg så vil jeg anbefale deg å lese innlegget mitt først. Men om du bare mente det generelt så må jeg selvsagt si meg helt enig!

29.06.2006 @ 02:07
URL: http://blogg.forteller.net/
Postet av: Shoaib

Jeg tenkte det samme først Børge, men så antok jeg at det ikke var det han mente, men det som faktisk stod i innlegget hans, og det er jo jeg (og du) enige i. :-)

29.06.2006 @ 11:18
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: Peder Dahl

Er det enklere å gi utrykk for religiøse følelser i USA.The difference between America and Europe in dealing with Islam reaches down to some basic questions of principle, such as the limits of free speech and free behaviour. America's political culture places huge importance on the right to religious difference, including the right to displays of faith which others might consider eccentric. In the words of Reza Aslan, a popular Iranian-American writer on Islam, “Americans are used to exuberant displays of religiosity.” So the daily prostrations of a devout Muslim are less shocking to an American than to a lukewarm European Christian. American society is open to religious arguments—and to new approaches to old theological questions—in a way that Europe is not.

Postet av: Shoaib

Peder Dahl: Det er et komplekst spørsmål, men til en stor grad er nok svaret ja.

29.06.2006 @ 22:46
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: Peder Dahl

EN MÅTE Å GJØRE livet ubehagelig på for religiøse fanatikere, er å gjøre som Georges Bataille gjorde i 1928. Å skrive en bok: «Histoire de l'oeil» (Historien om øyet). Der forekommer det bl.a. masturbasjon under skriftemålet, urinering inn i prestens nesebor i sakristiet mens prestens penis suges. Nattverdoblatene sammenliknes med Kristi sæd, istedenfor hans legeme, vinen blir hos Bataille til urin som presten tvinges til å drikke.Dette er blant de ypperste litterære verkene den vestlige kultur har å by på. Slik blir religion behandlet litterært i dette samfunnet, det er det tradisjon for. Nå som islam begynner å bli relativt utbredt i Europa, er det også naturlig at islam utsettes for det samme som kristendommen har måttet tåle lenge. Noe annet ville være ren diskriminering. Og jeg har forstått det slik at de fleste muslimer ikke ønsker å bli diskriminert.

Postet av: Shoaib

Forundrer meg ikke at Olafsen mener dette, men det betyr nok ikke at argumentet blir så mye bedre av den grunn.

30.06.2006 @ 23:58
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: Ralf König

Response to the Muhammed cartoon conflict.I'd already been dealing with the issue for two years as part of my work on the two-part comic book "Jinn Jinn". I'd read the tales of the "Arabian Nights" and was fascinated by the subject of the Orient. As time went by though I found my interest waning. I've worked on comics for 25 years and have always drawn what I wanted to draw. I was never bothered by people getting worked up over a penis or a joke about the Virgin Mary. But with this book I found myself cutting off my own tongue. I felt inhibited about using problem words like Allah and Sharia. And at the end I must admit that I wormed my way around the issue – the word Islam does not appear once in the entire book. This really got me thinking that here in the middle of Europe, in the middle of Cologne, where I live, as a comic strip artist I suddenly had to start being so careful about a religion that wasn't even mine. Then with the cartoon conflict I finally exploded. One morning I scribbled down these six or seven cartoons

Postet av: Nadeem

Legger til en url for de som er intressert i vite hva islam sier om ytringsfrihet

Postet av: B. Raman

11/7 IN MUMBAI: ANOTHER WAKE-UP CALL - INTERNATIONAL TERRORISM MONITOR—PAPER NO. 87The seven serial explosions in Mumbai on July 11 are another wake-up call regarding the jihadi terrorists in our midst, whom we have not yet been able to detect and neutralize. Many terrorist cells have been detected and put out of action by our intelligence and security agencies in the past, but, unfortunately, the more we kill or capture, the more the flow of new recruits to their cause. Their motivation and determination to keep up the jihad against the Indian State and society remain strong.

14.07.2006 @ 18:53
URL: http://saag.org/papers19/paper1875.html
Postet av: Walid Shoebat

Den evige krænkethed Hvorfor føler mange muslimer sig så krænkede? Den tyrkiskfødte kultursociolog Mehmet Ümit Necef finder en del af svaret i den såkaldt anti-racistiske tænkning, der har domineret blandt Vestens intellektuelleMehmet Necef blev ansat på Odense universitet i 1991, især på grund af en artikel, hvori han kritiserede vestlige intellektuelles manglende stillingtagen i debatten om Salman Rushdies De sataniske vers.De var for tilbageholdende med at støtte Rushdie og ytringsfriheden, fordi de var fascinerede af muslimers iver efter at forsvare deres religion, mente Necef."Det havde sammenhæng med en opfattelse af forholdet mellem Vesten og Østen, som dominerede den danske akademiske verden og vestlige intellektuelle i det hele taget op gennem 80'erne og helt hen til slutningen af 90'erne. Fortællingen om dikotomi og hierarki.""Den gik ud på, at der er et hierarkisk forhold mellem Vesten og specielt den islamiske verden. Og at Vesten udnytter, udbytter og marginaliserer den islamiske verden.""I den danske kontekst mente danske intellektuelle, at danskerne undertrykte og marginaliserede muslimske indvandrere. Og hvis vi kommer til dikotomien, så betyder det i dette tilfælde, at Vesten har præsenteret Østen ikke som den er, men som vores egen modsætning. Vi er demokratiske. De er despotiske. Vi er rationelle. De er sensuelle og irrationelle. Vi respekterer kvinder, de undertrykker dem. Det samme gjaldt danskernes opfattelse af især muslimske indvandrere, mente man.""En følge af denne dikotomisk-hierarkiske tænkning var den såkaldte anti-racisme. Mange danske akademikere og intellektuelle mente, at Danmark i bund og grund var et racistisk samfund. Og på det sidste begyndte man at bruge et nyt udtryk - islamofobisk.""Følgelig var muslimske indvandreres største problem med at blive integreret i Danmark og få social mobilitet, danskernes racisme og islamofobi. Og denne fortælling, denne måde at præsentere dramaet mellem Øst og Vest og dramaet mellem indvandrere og danskere, har været meget dominerende," siger Necef."Altså muslimerne er kæmpende ofre for danskernes arrogance, racisme og diskrimination."På vej ned- Det er næsten som om du citerer Carsten Jensen?"Ja, Carsten Jensen er i ekstrem grad en af repræsentanterne for den tænkning. Men allerede i slutningen af 90'erne var denne tankegang dog på vej ned blandt akademikere. Af flere grunde."- Salman Rushdie-sagen?"Ja, Salman Rushdie-debatten gav den tankegang lidt af et knæk allerede i 1988. Tvivlen meldte sig hos flere og flere veluddannede. Så kom der en del frem om indvandreres kriminalitet. Der kom tal om voldtægter, hvor ikke mindst muslimske indvandrere er overrepræsenteret. Og endelig kom 11. september, Madrid og London.""Den anti-racistiske offertænkning begyndte at implodere. Teorien passede ikke til fænomenerne.""Men til op i 90'erne var der stadig mange intellektuelle, der var i stand til at se bort fra en række fænomener, der ikke passede til teorien. Eksempelvis undertrykkelse blandt muslimske indvandrere - tvangsægteskaber, æres-vold, muslimske pigers manglende frihed. Man kom med bortforklaringer. Indvandrer-drenge voldtog pigerne, fordi de var ofre for racisme. Det var deres måde at reagere på. En forsker, som mente, at det kune have en vis sammenhæng med det muslimske kvindesyn, var kultur-racist. Man henviste altid til sin egen teori for at kunne forklare.""Akademikere, der abonnerede på anti-racismen, har gang på gang angrebet forskere, som ikke gjorde det. Man blev kaldt uvidenskabelig, uvederhæftig, hvis man påviste problemer. Hvis man eksempelvis talte om, hvad indvandring kostede det danske samfund - 10-11 milliarder om året - blev det kaldt økonomisk racisme. Det var tabubelagt, skulle ikke snakkes om."Menings-terror"Jeg husker, at en forsker engang i en tale sagde, at racismen i Danmark er som ukrudt, som vilde planter. Den skyder op her og der, viser hele tiden sit grimme ansigt - også på universiteterne. En slags racismens termodynamik, en konstant racisme.""Jeg husker, der gik et gys gennem folk. Vil mit navn blive nævnt?"- Du opfatter det som undertrykkelse af ytringsfriheden?"Ja, de har da terroriseret debatten. Men denne antiracistiske fortælling var ikke adækvat for at kunne forklare, hvad der foregik. Den var også ufrugtbar. Det nyttede ikke bare at hakke på danskerne. For selve den antiracistiske fortælling var efterhånden blevet en del af problemet."En bjørnetjeneste"Den genskabte nemlig hele tiden påstanden om danskernes racisme. Og en følge af det var, at danskernes legitime bekymring for indvandring og indvandrere, deres legitime kritik af det muslimske kvindesyn og syn på ytringsfrihed og demokrati - kun fik udtryk i Dansk Folkepartis skingre diskurs." - Gennem en meget fremmedfjendtlig og ubehagelig retorik?"Ja, vi har overladt retten til at ytre sig bekymringsfuldt om indvandringens omkostninger til folk som Louise Frevert og Mogens Camre. Og på den måde har mange humanister og venstreorienterede gjort både indvandrerne og dansk debat-tradition en bjørnetjeneste.""Jeg benægter ikke, at der er racisme. Jeg benægter ikke, at der er diskrimination. Men jeg møder også flygtninge fra f.eks. Irak, som udtrykker stor taknemlighed over for det danske samfund. De har fået opholdstilladelse, de har fået økonomisk hjælp og bolig. De er taknemmelige.""Og jeg vil gerne understrege, at indvandreres største problem ikke er racisme og diskrimination. Der er mange andre faktorer, der er mere væsentlige. Først og fremmest, at vort arbejdsmarked ikke mere har brug for ufaglært arbejdskraft." - Hvad er det så, vi oplever nu, hvor Danmark lægges for had i hele den muslimske verden?"Vi oplever, at en række syriske og ægyptiske diktaturer, ikke-demokratiske eliter i Mellemøsten og yderliggående imamer, hvis synspunkter humanister, anti-racister og venstrefløj aldrig ville drømme om at røre ved, har overtaget den anti-racistiske diskurs.""Hvis man læser tyrkisk, syrisk, ægyptisk dikataturstatsjargon, så gentager den igen og igen diktatomi-hierarki-tankegangen. Vesten er racistisk. Vesten er hovmodig, og når den kritiserer undertrykkelse af kvinder og mangel på ytringsfrihed, er det udtryk for imperialisme fra vores side.""Herhjemme har imam Abu Laban og Ahmed Akkari også overtaget den fortælling."Offerrollen er bekvem"Hvad går disse imamers propaganda ud på? Hvad rejser de Mellemøsten rundt og siger? At Danmark er racistisk. At Danmark hader muslimer. At Jyllands-Postens tegninger kun er et enkelt eksempel på danskernes islamofobi.""De har overtaget hele retorikken, og de bruger den mod os.""Hvorfor de har gjort det? Offerrollen er jo bekvem. Hvis jeg i en debat kan præsentere mig selv som offer, har jeg vundet. Så har jeg en moralsk overhånd. Og du vil meget hurtigt fremstå som en stupid person, der træder på dem, der ligger ned." - Men indvandrere og flygtninge er jo en svag gruppe. Og det ligger vel i dansk velfærdstænkning, at vi skal hjælpe de svage? "Jeg synes, man gør dem en bjørnetjeneste ved at opfatte dem som ofre. Og jeg synes, de skal holde op med at spille den rolle, holde op med at lufte denne evige krænkethed og fornærmethed.""Det er ydmygende for begge parter. Abu Laban og Akkari skulle, i stedet for at rejse rundt i Mellemøsten, danne nogle hold, der rejste rundt og ringede på dørklokkerne i muslimske hjem i Danmark.""De burde fortælle muslimske familier, at de skal sørge for, at deres børn får en uddannelse, at de skal bekæmpe voldtægter og kriminalitet blandt unge indvandrere, bekæmpe sort arbejde - og fortælle dem, at i Danmark har man tradition for, at kvinder arbejder ude og har frihed i det hele taget."Myter om penge"Jeg har tænkt meget over, hvor al den krænkethed og fornærmethed, man oplever i muslimske lande og blandt indvandrere i Vesten kommer fra - og som reaktionen på Muhammed-tegningerne er bare endnu et eksempel på.""Hvis man ser på Danmark, så er det jo et faktum, at meget store grupper af indvandrere og flygtninge lever af danskernes skattepenge. Men mange af dem benægter det. Der trives myter om, at pengene kommer fra FN eller fra de rige sheiker i Golfen. De vil ikke indse, at de får noget som gave.""En stolt muslim, der ikke gengælder en gave, er krænket. Han mister sin mandighed. Og derfor er mange af disse folk evigt fornærmede og råber op, fordi de helt overordnet er klar over, at de i Danmark repræsenterer en gruppe, som for en kæmpestor dels vedkommende modtager, men ikke yder noget.""Det skaber en enorm krænkethed."- Hvad gør vi så ved det? "Set fra min synsvinkel er terningerne kastet. Nu gælder om at stå fast og forsvare ytringsfriheden. Og ikke give efter for pres fra muslimske regeringer eller reaktionære imamer."

15.07.2006 @ 22:36
URL: http://www.shoebat.com/

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1538643
Ytringsfrihet - the real deal

Dette er kampen for ytringsfriheten i Arabiske land. Grensedragningen er ikke i forhold til hvor langt en kan gå i å såre religiøse mennesker. Men om en kan kritisere makthaverne. To egyptiske journalister har blitt dømt til ett års fengsel hver ......

hits Site Meter