Vil de virkelig tvangen til livs?

Fra dagens Klassekampen:

---------

Vil de tvangen til livs?
Klassekampen 15.11.2006
Shoaib Sultan

shoaib.m.s (at) gmail.com


Mange debattanter bruker forslag om aldersgrense for henteekteskap som vikarierende argumentasjon.

Da jeg leste Walid al-Kubaisis spalte om 21-årsgrense for henteekteskap i Klassekampen 28. oktober 2006, mintes jeg det kjente norske folkeeventyret om den tunghørte ferjemannen og lensmannen, hvor lensmannen hilser på ferjemannen, og får svar fra ferjemannen om at han lager et økseskaft.

For som al-Kubaisi, Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen, og mange andre involverte i denne debatten peker på, har vi et problem med ungdommer som tvinges inn i ekteskap de ikke selv ønsker. Intensjonen hos i hvert fall en del av de som deltar i debatten er det derfor ingenting å si på, og jeg betviler ikke mange av dem virkelig ønsker å arbeide mot praksisen med tvangsekteskap. Problemet er at for å behandle en finger det har gått verk i, foreslår de å amputere en arm. Er vi heldige, blir den rette armen amputert, men heller ikke det er sikkert.

Politikere har behov for å viser til konkrete tiltak, men vi må ikke la dette behovet diktere politiske beslutninger. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen har etterlyst konkrete tiltak og forslag til hva en kan gjøre for å unngå tvangsgifte. Det er en forbilledlig måte å drive idéutveksling på, men dessverre er inntrykket at han i forkant har gjort seg opp en mening om hva det er ønskelig å gjøre. Men jeg håper jeg tar feil.

«Et krav om 21 års aldersgrense for henteekteskap kan virke urimelig», skriver al-Kubaisi i Klassekampen, «men vi har ikke noe alternativ». Jeg mener en slik aldersgrense vil være feil av mange grunner, også fordi tiltaket vil virke urimelig. I dagens situasjon trenger man absolutt ikke å gi næring til paranoide forestillinger i minoritetsmiljøene.

En eventuell heving av aldersgrense for inngåelse av ekteskap bør ikke kun gjelde for dem som vil inngå ekteskap i utlandet. Hva man enn kaller en slik praksis, så innebærer den forskjellsbehandling. Det er ikke en rettsstat verdig. Men jeg er også imot en slik aldersgrense fordi jeg ikke tror den vil virke.

Jeg mistenker også mange av dem som driver debatten om aldersgrense for henteekteskap, bruker dette som vikarierende argumentasjon, og at de egentlig vil begrense innvandringen. I så fall synes jeg man skal si det rett ut, så debatten kan foregå på en ærlig måte. Akkurat som i historien om den tunghørte ferjemannen og lensmannen er ikke problemet at svaret er feil, men at det er svaret på et helt annet spørsmål.

Det er et skritt på rett vei å definere henteekteskap som et problem, men i så fall er det vanskelig å motsi Hege Storhaug og andre som vil ha en 24-årsgrense. Og hvorfor stoppe der? Hvorfor ikke heve grensen til 30, eller 35? Den bakenforliggende tanken om at en 21-åring har mer nettverk, er mer moden og står bedre rustet til å kunne stå imot press om ekteskap enn en 18-åring, er ikke riktig.

Det stemmer nok at en 21-åring som er bedre utdannet vil stå sterkere, men nettopp utdanning og nettverksbygging er evner mange av dem som utsettes for tvang, ikke har. Da vil de stå like svakt ved fylte 25 som da de var 18 år gamle.

Hvordan man enn pakker dette lovforslaget inn i politisk korrekte termer, er det laget for å hanskes med en bestemt gruppe: muslimene. Det samme var tilfelle for noen år siden, da det ble diskutert å sikre kvinner rett til skilsmisse. Med en gang man fant ut at tiltaket ikke rammet muslimer, men utilsiktet rammet andre grupper, snudde regjeringen.

Nettopp slike hendelser gir næring til ideer om forfølgelse hos muslimene. Dette hjelper selvsagt ikke i integreringsprosessen. Praksisen i Danmark trekkes ofte frem som et bevis på at aldersgrense for henteekteskap virker. Men det er meningsløst. Det man har kunnet slå fast, er at færre gifter seg med noen fra hjemlandet, og gjør de det så flytter de til et annet land.

Hvordan skal man så takle problemet med tvangsekteskap; en ordning vi er alle enige om at er et problem? La meg først ta for meg en påstand som ofte kommer frem i debatten. Den lyder som følger: «Vi har prøvd alt annet, ikke noe annet har virket. Da er dette det eneste virkemiddelet vi har igjen.» Men det stemmer ikke. Det er mange tiltak som kan settes inn, og som man allerede er igang med å gjøre bruk av; tiltak som er langt mer virkningsfulle og mindre diskriminerende enn en aldersgrense for henteektekskap.

Bruk av tvang er ulovlig, og nettopp bruk av straffeloven mot dem som tvinger noen inn i ekteskap, vil virke preventivt. Også foreldrenes argumentasjon i forhold til slektninger i hjemlandet vil bli enklere om de kan forklare at de kan bli straffet om de prøver å tvinge barna sine. En kan også sikre seg mot «overraskelsesbrylluper» hvor ungdom på reise i hjemlandet finner ut at de skal tvinges til å gifte seg, ved å innføre en ordning med intervju i forkant. Ved å ha et intervju før man skal til hjemlandet sikrer man at vedkommende må vite om planene for giftemålet, og man vil kunne avdekke bruken av tvang mye raskere.

Man kan også gå i samtaler med religiøse miljøer for å bruke disse institusjonene i større grad for å løse problemer. Men en slik meglingsinstans skal selvsagt ikke ha som formål å få ungdom til å godta tvang, det skal imidlertid prøve å hindre at det blir skapt avstand mellom de unge og deres foreldre. Mange ungdommer ønsker ikke å bryte med sine foreldre, men det finnes ingen instans som hjelper disse. Da slites disse mellom å bryte med foreldrene, eller å godta tvang. Ingen bør tvinges til et slikt valg. En slik instans bør skapes i samarbeid med minoritetenes egne organisasjoner, men bør også omfatte statlige institusjoner med sanksjonsmuligheter, som for eksempel politiet.

Alle disse tiltakene vil til sammen hjelpe mot tvangsekteskap. Det tror jeg imidlertid ikke at en 21-årsgrense vil gjøre. Så må politikerne tenke gjennom, og svare på, om det er tvangsekteskap de vil til livs - eller det er noe annet de egentlig ønsker.


Kommentarer:
Postet av: Tiqui

Jeg tror du er inne på noe når du sier at tvangsekteskap er et vikarierende motiv for å innføre 21-aldersgrense for ekteskap med partner fra utlandet. Likeså regelen om at man må bo i det landet paret totalt sett har mest tilknytning til. Det vil som du sier ikke ha noen innvirkning på grad av tvang, og det vil i stedet ramme mange som ønsker å gifte seg med en partner fra utenfor Norges grenser. Og uansett alder, synes jeg ikke tiltaket motvirker tvangsekteskap ved å tvinge norske statsborgere til kun å kunne gifte seg med norske statsborgere dersom de ønsker å bli boende i riket. Det er jo også en form for tvang....Det virker nok som du sier at det ikke er tvangsekteskap man gjør tiltak mot, men mot innvandringen, men at man bruker tvangsekteskap som retorikk for å gjøre situasjonen alvorlig nok til at alternativer blir usynliggjort.- just my two cents.

15.11.2006 @ 17:30
URL: http://tiqui.blogg.no
Postet av: Tiqui

PS: Gratulerer forresten med publisering i Klassekampen!

15.11.2006 @ 17:31
URL: http://tiqui.blogg.no
Postet av: Shoaib

Hei der,Tak Tiqui, og joda det stemmer nok det som du sier. Poenegt mitt er at man egentlig ønsker å begrense innvandringen, men bruker tvangsekteskap som retorikk. Men det stemmer da ikke for alle som argumenterer for en aldersgrense. Ellers, synes jo det er et morsomt retorisk poeng at en norsk(med eller uten bindestrek) attenåring kan verve seg i militæret, han kan bli sendt til en krigssone, si Afghanistan. Der kan han drepe et menneske i en gitt situasjon. Men ifølge dette kan han da ikke gifte seg med ei jente der, og ta henne med hjem til Norge. Det er han ikke moden nok til å gjøre :)

15.11.2006 @ 20:33
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: PonderN

Hva hvis jeg sier at en 24-års aldersgrense kanskje ikke vil begrense antall tvangsekteskap i en veldig enkel forstand. Men derimot hevder at henteekteskap er et problem i seg selv og i og med at det er en gråsone mellom arrangerte ekteskap og tvangsekteskap vil det nok trolig begrense antall tvangsekteskap også. Hvis jeg mener integreringen blir hemmet av at rundt 4 av 5 annengenerasjonsinnvandrere gifter seg med en fra hjemlandet, og at en 24-års aldersgrense vil begrense antall henteekteskap. Hvor stiller du deg da? Så vidt jeg husker, stilte du deg positiv til 21-års aldersgrense sist gang du ble intervjuet, var det i klassekampen?

16.11.2006 @ 10:19
Postet av: Shoaib

PonderN, jeg vil nok være uenig der også. Jeg husker ikke dette spørsmålet i noe intervju, men temorære "blackout" er et ikke ukjent fenomen, så det kan godt hende. :) Send meg referanse på det er du snill. Eller kan hende at det er noen andre som uttalte seg som du har forvekslet meg med. Jeg er ikke enig i problematiseringen av arrangerte ekteskap, og derfor mot denne argumentasjonen. Men det er en helt grei argumentasjon som ihvertfall er ærlig. Alle "henteeksteskap" er ikke problematiske i integreringsøyesmed, da mange av de som kommer med en grei utdannelse og fra et litt annet sosialt lag i samfunnet faktisk bidrar til en mer dynamisk utvikling i det pakistansknorske miljøet feks. (siden det er den gruppen jeg tilhører)

16.11.2006 @ 11:11
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av:

Hva er problemet med å vente til du er 24år.Det finns da bra prevensjonsmidler i dag.Den person som har gode og kjærlige intensjoner kan da ikke være synder?Jeg er enig i at velutdannede Pakistanere sikkert vil partner som har tilsvarende bakgrunn fra hjemlandet.Problemer med språklige og kulturelle barrierer vil likevel

16.11.2006 @ 13:54
Postet av: Peder Dahl

Sorry.Problemer med språklige og kulturelle barrierer vil likevel vanskligjøre deltagelse i et tøfft Norsk arbeidsmarked.

16.11.2006 @ 13:56
Postet av: Fra USA

Islamisten og Tåkefyrsten går til kilden for all rettsoppfatning.Det er vel ingen tvil om at Paskistanerne i Norge følger IMAMENE i denne saken ?Alt det onde kommer fra USA.Voldtektsofre risikerer i dag å bli dømt for ekteskapsbrudd om de ikke kan oppdrive fire mannlige muslimer som kan vitne om de faktisk ble voldtatt. Vi bør være stolte av denne loven. Det er på tide at moderate elementer i Pakistan trer frem og viser disse ekstremistene sin virkelige styrke, at de forteller ekstremistene at de ikke lenger har noe de skulle ha sagt i Pakistan, sa Musharraf.Reaksjonene fra Pakistans islamistiske partier lot ikke vente på seg. De varsler massedemonstrasjoner mot den nye loven.- Fra USA- Vi kommer til å protestere mot denne loven og militærdiktatorens politikk over hele landet, sier Liaquat Baloch som er nestleder i Muttahida Majlis-e-Amal (MMA), en allianse av de største islamistiske partiene i Pakistan.- Denne lovendringen kommer fra USA og blir satt ut i livet av deres representant i Pakistan, general Musharraf, sier Baloch.

16.11.2006 @ 14:34
Postet av: Muttahida Majlis-e-Ama

Pakistan's parliamentary opposition has contested Musharraf's efforts to ensure that federal and provincial governments remain subordinate to the military. The Musharraf administration has sidelined the mainstream political opposition and negotiated only with the Muttahida Majlis-e-Ama, an alliance of religious political parties that have historically enjoyed close links with the Pakistan military. However, even these negotiations broke down recently over General Musharraf's refusal to provide a date by which he would resign as army chief in exchange for being elected president of Pakistan in a civilian capacity.

Postet av: Inanna

Til alle som tror at tvangsekteskap bør falle innunder utlendingsloven:Nasjonal fanatisme er ikke bedre eller verre enn religiøs fanatisme eller annen form for fanatisme. Hvor patetisk er vel ikke mennesket som kan hate såpass at det drerper. Småligheten har tydeligvis ingen grenser så lenge hatet dyrkes frem - ser dere det?Lovtekster som baseres på at enkelte er mindre verdt enn andre tillater utnyttelse og undertrykkelse - uansett om det forsvares med demokratiske, nasjonalistiske, religiøse eller andre begreper.Shoaib: gratulerer med atter et avisinnlegg

17.11.2006 @ 02:56
URL: http://inanna.blogg.no
Postet av: Shoaib

Peder: Det du sier er at velutdannende pakistannorske vil finne seg like utdannende partenere i Pakistan, men at du ikke vil at de skal få lov fodi det vil øke arbeidsledigheten i Norge? Da går du vekk ifra "det er så synd på de stakkars ungdommene som tvinges"- argumentet. Det er bra at du ihvertfall godtar at ikke ethvert "arrangert ekteskap" er påtvunget. Fakitsk er de færreste det. (Gjør det selvsagt ikke bedre for de få som tvinges)

17.11.2006 @ 22:25
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: Shoaib

Tusen takk Inanna, du har et utmerket poeng med at fanatisme er like ille, uansett hvilken side det er snakk om. Jeg synes det er litt komisk å se folk argumentere for det motsatte av det de sier de står for ... ufrihet for frihetens skyld, udemokrati for demokratiet etc ... heller patetisk.

17.11.2006 @ 22:38
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: PonderN

Jeg mener at det var deg. I klassekampen, som vi begge vet er de ytterst dårlige på det å publisere saker på nettet så jeg har ikke en gang gjort et forsøk på å finne saken. Bildet til saken var et foto av deg (hvis det nå viser seg at det var deg) og en annen "vellykket" muslim som sto på trappa utenfor østbanen (sentralstasjonen).Men over til saken. Du har absolutt et poeng med at ikke alle arrangerte ekteskap er tilfeller av tvang. Men det er likevel en veldig bred gråsone i dette spørsmålet. Det er mange barn som føyer seg for de voksne, og som ikke orker å bryte med familien, som da ofte vil være konsekvensen av å velge noe annet. Vi må se på de reelle alternativene disse ungdommene har, og disse er ytterst få i mange tilfeller.Som du sier så er heller ikke alle henteekteskap av det onde. Jeg kjøper den. Har man et godt nettverk her i Norge, har en utdannelse og en jobb så er det selvfølgelig faktorer som faktisk kan hjelpe på integreringen til den nyankomne. Men dette er, i mine øyne, et godt argument for en aldersgrense på 24 år. Det er en selvfølgelighet at en norsk-pakistansk jente på 24 år med fullført utdannelse vil stå sterkere både mot foreldrene, hvis det er hennes ønske, men også i å leve et selvstendig liv hvis hun velger det andre alternativet.Men vi må likevel ikke glemme de negative konsekvensene ved henteekteskap midt opp i det hele. At, som jeg sa i sist post, 4 av 5 annengenerasjons nordmenn (jeg ble inspirert av et debattinnlegg i klassekampen [jeg tror det var i går] om at annengenerasjons nordmann var et bedre ord enn annengenerasjons innvandrer) henter ektefellen sin fra hjemlandet til foreldrene, er selvfølgelig et problem. Det er riktignok mange forskjeller, til og med innen hvert enkelt land, men det har seg nå enda slik at det eneste vi kan gjøre er å velge en ikke-diskriminerende lov. For å ta Pakistan som et eksempel, så har du mange forskjellige klaner og familier. Mange av dem bor på landsbygda, noen bor i byer. Selv om mange norsk-pakistanere i dag kommer fra velutdannede familier som selvfølgelig har en lettere jobb med å integrere seg, så er det veldig mange "bønder" fra landsbygda som møter et lite utviklet nettverk her i Norge og vi får da en lite vellykket videre integrering. Hadde disse ungdommene heller fått en mulighet til å utdanne seg, jobbe, lete etter en ektefelle her i Norge (kanskje en annen annengenerasjons nordmann?, eller til og med kanskje en "etnisk" nordmann) så hadde vi fått en videre integreringsprosess. Og disse ungdommene kunne jo etter endte 24 år selvfølgelig valgt å gifte seg med en fra hjemlandet til foreldrene hvis det fortsatt er ønskelig. Men jeg vil likevel anta at disse henteekteskapene opprettholder ukulturer som tvangsekteskap, utdaterte syn på kvinnen, søskenbarnekteskap og opprettholder en klankultur her i Norge blant pakistanere. Og selvfølgelig hindrer en naturlig integreringsprosess.Man kan selvfølgelig innta det standpunkt at alle reguleringer av privatlivet er av det onde, men jeg vil si at i dette tilfellet så bekjemper vi et større onde. Nemlig en dypere kløft mellom nordmann og innvandrer.Inanna, du misforstår hele lovforslaget og poenget med det. Det er slike standpunkter som opprettholder en mislykket integreringsprosess og gjør det umulig med omstillinger.

18.11.2006 @ 14:33
Postet av: Shoaib

PonderN, joda, nå husker jeg det. Ikke klassekampen, men Aftenposten. Handlet ikke om dette, men kvotering av minoriteter.Skal svare på det andre senere, men må bare få sagt at selv om jeg ikke er enig er det en god og gjennomtenkt post!

Postet av: PonderN

Ahhh.. selvfølgelig. Nå husker jeg saken, det var bare bildet og navnet ditt som sto friskt i minne.Takk for ros :)

19.11.2006 @ 16:24
Postet av: Shoaib

Det bildet var ille .. ikke en god gillette dag (eller uke) for min del ... ;)

19.11.2006 @ 22:54
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: Shoaib

Hei PonderN,Beklager at det har tatt tid, har endel ting på jobben for tiden, pluss mye annet. Jeg ser det du mener med gråsoner, og er ikke uenig. Men mener at 21, 24 eller 45 års grense ikke er løsningen. I integreringsøyesmed er jeg også enig i at man burde gifte seg her, og det er faktisk en økende trend. Jeg beveger meg i dette samfunnet, og møter flere og flere som ser etter partnere her, i England eller andre steder i Europa. Jeg tror imidlertid ikke for et øyeblikk at denne type lovgivning vil hjelpe. Dette er en utvikling som skjer, det tar sikkert tid, og det går ikke like raskt som mange ønsker, men det skjer. Jeg er redd for hva det gjør med minoritetssamfunnet om man bruker slik lovgivning som dette. Tror du det hjelper til med å radikalisere det enda mer, eller liberalisere det? Jeg tror det første, og er derfor imot det også av intigreringsmessige årsaker.Det med henteekteskap, det er faktisk ikke så store tall det er snakk om, og eksisterende statestikk er så å si ubrukelig. Men sånn av personlig erfaring kan jeg si at flere finner partner her, og det er en økende trend. Ikke nødvendigvis i Norge, men i Europa. Dette fordi endel henteekteskap, spes. der forskjellen mellom ekteparet er stort i forhold til utdanning etc. ikke har fungert og ført til skilsmisser. Dette, i større grad enn noe annet, har ført til at mange ser anderledes på denne saken.Så jeg er ikke nødvendigvis uenig i at det er bra for integreringen om flere finner partnere her, og jeg ser jo at det skjer oftere også, men samtidig er dette ikke ting man oppnår med å slå folk i hodet med lovforslag. En 24 års grense på ekteskap, for alle, er urealistisk, men hvorfor skal det være greit å begrense friheten til en gitt gruppe?Vil man fremme integrering bør man kanskje sette krav om norskopplæring etc. noe ala det amerikanerne har for å få amerikansk statsborgerskap? Noen løse ideer bare, men verdt å tenke videre på.

23.11.2006 @ 22:06
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: PonderN

Hele poenget med lovforslaget er jo at det ikke er for en gruppe. Jeg skjønner hvis muslimer føler seg diskriminert av forslaget, men det er nå enda slik at etniske nordmenn ikke kan hente ektefelle fra Pakistan eller et annet land før fylte 21, eller 24 år.Jeg ser absolutt problemet med at økt press mot en minoritet kan føre til økt radikalisering av muslimer, eller i alle fall økt "ghettoisering" og større misnøye med storsamfunnet. Men i dette tilfellet er det ikke storsamfunnets skyld, men derimot profilerte muslimer som gjør denne feilslutningen som sier det er en diskriminerende særlov. De som har blitt utsatt for tvangsekteskap, eller er i utsatte posisjoner ønsker seg en aldersgrense. De bør også lyttes til.

27.11.2006 @ 12:51
Postet av: Shoaib

PonderN, akkurat som ekteskapsforslaget, dette ER rettet mot muslimer ... og det øker enkelte nr paranoide tendenser i miljøene ...

27.11.2006 @ 14:31
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: PonderN

Forslaget er rettet mot de grupper som driver med tvangsekteskap og har vanskeligheter med å integrere seg. Hvis dette er muslimer så, ja..

27.11.2006 @ 14:38

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/2727114
hits Site Meter