Del 4 rapport om "Innvandring gjennom Ekteskap"

Sluttkommentar
HRS er en av de sentrale aktørene som presser myndighetene og de politiske partiene sterkest for å få til en radikal endring i innvandrings- og integreringspolitikken i Norge, men når de produserer feilaktige og overdrevne tall som de selv og andre referer til for å få til politiske endringer, er det på sin plass å korrigere rapporten og HRS. Spesielt når for eksempel FrP, et av landets største partier, går til Stortingsvalg hvor de programfester flere av de tiltakene HRS foreslår med bakgrunn i tallmaterialet de har produsert i denne rapporten.

Det er samtidig meget alarmerende at en stiftelse med så mye innflytelse i integreringsdebatten gjør slike graverende feil (enten det er bevisst eller ubevisst, men selvsagt er det verre om det er bevisst ”feil”) når de håndterer signifikante fakta. Det er å gå på akkord med sannheten. Det er forøvrig ikke første gangen det blir påvist faktuelle og metodiske feil i HRS' arbeidsmåter og ”kunnskapen” de formidler. Farrukh Abbas Chaudhry, forsker ved Universitet i Oslo, mener at HRS i beste fall har mangelfullt utviklet tallforståelse, i verste fall prøver de bevisst å føre det norske folket bak lyset (Klassekampen, 30. september 2004) etter å ha analysert noen tall i Feminin Integrering (det er andre tall enn de jeg har analysert). Tidligere har Marius Emberland, stipendiat ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, stilt spørsmål ved HRS' kompetanse når det gjelder menneskerettigheter.

Vi gjør alle feil men jeg vil ikke ta bedømme hvor alvorlige feilene og problemene jeg har skissert her er, ei heller hvilke eventuelle følger dette bør få for HRS. Det overlater jeg til andre å bedømme. Mitt bidrag i debatten er knyttet til å peke på det jeg mener er problematisk faktuelt og metodisk, med innslag av noen av mine egne tanker knyttet til problemstillingene.

Avslutningsvis vil jeg vil også legge til at det selvsagt er mulig at jeg har pekt på ting som jeg tror er feil, men som faktisk er korrekt. Jeg er selv heller ikke er ufeilbarlig, og er derfor villig til å korrigere det som eventuelt skulle vise seg faktisk å være korrekt.

Dette dokumentet er forfattet på privat og frivillig initiativ.

Copyright 2005: Athar Akram (athara at mail.com) og bloggstedet "Muslimen" (http://islam.weblogg.no)

Dato for offentliggjøring: 15. september 2005

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/233355
hits Site Meter