En seier for hvem?

Lederen for Al Qaida i Irak, Abu Musab Al Zarqawi  er død, endelig en god nyhet for USA, eller er det? Al Zarqawi hadde ifølge enkelte kilder falt i unåde innad i organisasjonen grunnet hans brutale angrep på sivile, og den dårlige eksponeringen han gav den irakiske motstanden mot amerikansk okkupasjon. Dette førte visstnok til en demotering innad i organisasjonen.

Kun 24 timer før han ble drept av amerikanske styrker ble følgende meget interessante sak postet på strategypage.com, tittelen, Zarqawi Scheduled for Martyrdom, har noe skremmende over seg når en ser hva som skjedde rett etterpå

Given that Zarqawi has become a loose cannon and that his actions are handicapping Al Qaeda’s efforts, it seems reasonable to expect that an accident may befall him at some point in the near future. If handled right it can be made to look like he went out in a blaze of glory fighting American troops or that he was foully murdered. Either way, al Qaeda gets rid of a problem and gains another “martyr.”

Enda mer interessant blir det når den amerikanske general majoren Bill Caldwell kunne avsløre at  informasjonen som  ledet til drapet på Zarqawi kome fra hans egne rekker.


For Al Qaida ser det ut som Zarqawi er mer til nytte som død enn levende. Sivile irakere er nok glad til for å være kvitt mannen, det samme med de fleste andre gruppene som kjemper en mer legitim kamp mot okkupasjonen. Men spørsmålet er hvorvidt det er USA eller Al Qaida som virkelig ble kvitt et problem, og hvem av de som har størst mulig grunn til å juble.


Kommentarer:
Postet av: Peder Dahl

Sivilisasjonen skaper forelskelse i taperrollenEn av de, som ikke er overbevist om, at vi alltid kan finne tilfredsstillende politiske og sosiale forklaringer på terror, selvmordsattentater og islamsk fanatisme, er den 76-årige tyske forfatter Hans Magnus Enzensberger. Der finnes en destruktivitet og en selvdestruksjon, som ikke kan helbredes med politiske reformer og kulturell forståelse, og som ikke er godt for noe. Den forsterkes av sivilisasjonens fremskritt, mener Enzensberger. I et syv sider langt essay, der bringes i denne ukes utgave av det tyske magasin Der Spiegel, sammenligner han psykologien bag den morderiske islamisme med den dødedrift, som fik Hitler til at ta det tyske folk med seg i undergangen. Enzensberger kaller denne 'dødens avantgardist' for 'den radikale taper'. Denne figur er på ingen måte en islamsk oppfinnelse. Tvert imot viser Enzensberger, at vår tids islamiske terrorister står i ubetalelig gjeld til en ganske bestemt form for europeisk opprørskultur, som er like vel representert til høyre som til venstre i det politiske spektrum. Den radikale taper kan være den amerikanske skolegutt , som først dreper sine klassekammerater og siden sig selv. Det kan være en gisseltager, som ikke vil overgi seg frivillig til politiet. Eller det kan være en av verdenshistoriens verste forbrytere, Adolf Hitler. Felles for dem er, at de er forelsket i deres egen taperrolle. Enzensberger nevner den ubestridelige kjensgjerning, at utviklingen av demokrati og rettssamfunn innen for de siste 200 år i Vesten har fremelsket en politisk eller sosial radikalisme, som stirrer seg blind på alle de onder, som ikke er rettet opp. Jo mer negativt, vi får bukt med i virkeligheden, desto mer overveldende virker det negative, som er igjen . For Enzensberger fører det til den uhyggelige konklusjon, at problemene forverres for den radikale taper, i jo høyere grad de løses. Enzensberger gjør oppmerksom på, at den radikale taper støtter seg til et egentlig ideologisk program. Han eller hun er besatt av forestillingen om anonyme eller overveldende fiender og verdensomspendende sammensvergelser. Derfor støtter den radikale taper seg aldri på sine egne livserfaringer, men alltid til noe, han eller hun har fra andre. Og det er som regel også på disse andres vegne, den radikale taper skrider til handling. Men bak denne forestilling om de andres skyld ligger bestandig et undertrykt nag, som sier, at forklaringen kanskje kan være mer enkel: Den ydmykede kan selv være skyld i sin ydmykelse. Det er dette nag, der skjerper radikalismen i selvdestruktiv retning, mener Enzensberger. Hans hovedeksempel er det nazistiske voldsherredømme i Tyskland fra 1933-45. Adolf Hitler kom til makten ved å tale til det tyske folks mindreverd. Det var ydmyket av nederlaget i Første Verdenskrig og den etterfølgende påtvungne fredsavtale i Versailles. Men bak forsmedelsene sto naturligvis en verdensomspendende kapitalistisk-kommunistisk-jødisk sammensvergelse. Enzensberger skriver, at Hitlers mål var grenseløse og ikke til forhandling. Han erklærte hele verden krig, og jo mer håpløse hans prosjekter var, jo mer fanatisk holdt han fast ved det. »En anden forklaring på, at tyskerne i Anden Verdenskrig kjempet til den siste ruinhaug, gis ikke. Med umåtelige ofre nådde han, hva han ville: Han hadde tapt«, skriver Enzensberger om Hitler. I mangt og meget minner islamismen om den nazistiske katastrofe. De islamiske terrorister deler som bekjent nazistenes forestilling om en jødisk verdensmafia, og også for dem er den moderne verden, symbolisert ved USA, Satan i moderne utgave . Men også den nesegruse underkastelse under skriftlige autoriteter deler islamistene med Vestens mest radikale ødeleggere. »Koranen treder i stedet for Marx og Lenin«, skriver Enzensberger. »Historien følger jernharde lover, seieren er sikker, og overalt gjelder det om å avsløre avvikere og forrædere«, heter det i hans essay. Han peker også på, at islamistenes mål er like så altomfattende, upolitiske og uoppnåelige som nazistenes eller kommunistenes. Det gjelder intet mindre end verdensherredømmet. Likesom med Hitler blir det intet av dette drømmemål, som ikke desto mindre virker tiltrekkende på mange av de rotløse muslimer, som er kommet til Europa og der opplever et vedvarende kultursjokk. »I den situasjon virker islamistenes tilbud om å straffe andre for egne forsømmelser uimotståelig for mange mennesker«, skriver han. Men da driften er selvdestruktiv, bliver resultatet det også: »De radikale taperes prosjekt består i, som i dag i Irak og Afghanistan, at organisere en hel sivilisasjons selvmord«, slutter Enzensberger.

Postet av: Peder Dahl

Mye interessant om Abu Musab al-Zarqawi:

Postet av: Shoaib

Interessant ... jeg leste en annen arikkel som kanskje du vil ha interesse av:http://www.lewrockwell.com/margolis/margolis33.html

18.06.2006 @ 02:13
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: Peder Dahl

Hvem vil savne Al-Zarqawi?http://www.memritv.org/default.aspJordanian Islamist MPs and Others: Al-Zarqawi Is a Martyr, the Victims of the Amman Bombings Are Lesser Martyrs

Postet av: Shoaib

Interessant, men en annen vinkling her:http://www.ericmargolis.com/ June 12, 2006THE DEATH OF ZARQAWIPARIS - `Zarqawi will be dead soon,? two of his disgruntled Jordanian supporters told me last March. `He will be betrayed by his own men.? They were referring to the notorious Jordanian-born guerilla leader who was finally cornered and killed last week by US forces.That?s likely what happened, contrary to US reports of having tracked down Iraq?s most-wanted militant. Tipped off that al-Zarqawi was in a rural house outside the city of Baquba, US aircraft bombed it, killing him, two or three aides, and a woman and child. Who will collect the $25 million bounty offered by the US on Zarqawi remains to be seen.An interesting question: since the US knew Zarqawi?s location and had it surrounded, why did it not try to take him alive? He would have been full of useful information, like captured genuine al-Qaida members? Perhaps because dead men tell no tales?Abu Musab al-Zarqawi, the poster-boy of so-called `Islamic terrorism,? was born in Zarqa, Jordan. He came closest to fitting the term `terrorist? of anyone since the late, unlamented mass killer, Abu Nidal. Both were vicious killers who reveled in mass violence and cruel executions. They quickly forgot political goals and devoted themselves to wanton, often aimless bloodshed and extortion.Few will miss Zarqawi. But his assassination is not `a major victory against al-Qaida,? as President Bush claimed.Contrary to erroneous reports promoted by the US government, Zarqawi?s so-called `al-Qaida in Iraq? was not truly part of Osama bin Laden?s al-Qaida movement, and he was not the leader of the anti-US resistance in Iraq.After the US invaded Iraq, Zarqawi, who had been a member of a small, mainly Kurdish anti-Saddam militant group, set up his own tiny radical organization. In a clever ploy to achieve instant notoriety, Zarqawi proclaimed it `al-Qaida in Iraq.?The real al-Qaida was most displeased by Zarqawi?s brazen trademark infringement. This deception was enhanced by American-produced faked letters supposedly `intercepted? by US forces claiming to show Zarqawi was part of al-Qaida and acting under bin Laden?s direct orders. This Soviet-style disinformation was gobbled up by the US media.Osama bin Ladin and his deputy, Dr Ayman al-Zawahiri, repeatedly criticized Zarqawi?s bloody attacks on Muslim civilians, his kidnapping, and gruesome decapitations of hostages as `un-Islamic.?Iraq?s twenty-odd resistance groups battling US-British occupation also strongly denounced Zarqawi?s murderous car and truck bombing rampages aimed at igniting a civil war between Sunnis, Shia and Kurds.Some Iraqi resistance leaders and some Arab media even claimed Zarqawi and his henchmen were covert?agents provocateurs? working for the US and Britain to stir up ethnic tensions as part of Britain?s old `divide and rule? techniques.This sounded far-fetched until the arrest in Basra of British SAS commandos armed with explosives and disguised as Arabs, leading many to believe Zarqawi?s men were indeed western double agents or criminals working for hire.Now that Zarqawi is dead, what next? First, he will be unmourned. Zarqawi was universally hated and feared. In no way can he be hailed as a martyr or noble mujahid.Ironically, the only people who may miss him are the Bush Administration?s pro-war neoconservatives. Zarqawi played a major starring role in US propaganda efforts to convince credulous Americans that the Bush Administration launched an unprovoked invasion of oil-rich Iraq `as the central front in the war on terrorism.Zarqawi and his men spent most of their time killing Iraqi Shia civilians. The majority of attacks on US occupation forces in Iraq are conducted by former members of Saddam Hussein?s military, special forces, Baath Party, and other small underground nationalist groups like Nasserites and anti-Saddam nationalists.So Zarwaqi?s death may mean a lessening of murderous attacks on Shia civilians, but is unlikely to take the heat of US-British occupation forces. In fact, his death might even promote better Sunni-Shia relations, allowing for the emergence of a more independent-minded Iraqi government that could increasingly reject Washington?s near-total `guidance.?The first small but significant hints of such independence emerged in recent weeks when the new Baghdad government openly complained about the slaughter of Iraqi civilians by US troops.The Iraqi resistance is fragmented into more than a score of shadowy groups. No single leader has yet emerged. Now that Zarqawi is gone, the US will need to find another demonic figure with which to keep selling the war to Americans at home and to US troops in Iraq, 75% of whom still amazingly believe Saddam Hussein launched the 9/11 attacks.Assassinating Zarqawi will give Bush a short-lived bump in the polls. But in the longer run, killing him was perhaps not such a great idea. For the US, Zarqawi was far more useful alive. Iraqis, however, will be universally better off.***copyright Eric S. Margolis 2006WRITER?S NOTEBOOK*The three Muslims prisoners who killed themselves this weekend in George Bush?s tropical gulag at Guantanamo renewed world attention on this despicable violation of human rights and American values. It would be rewarding seeing some of the neo-fascists who cooked up the Iraq War sent to cool their heels there, including the idiot San Diego Congressman who claimed prisoners were very lucky to be there since `they never had such good food in their lives?they even get chicken.?But the prize for idiocy and stupidity goes to Rear Ad. Harry Harris who dismissed the suicides ? a frightful sin in Islam ? as being `an act of war against us.? Right you are, Harry, never trust any of those sneaky Muslims!? Ever wonder how Germans could cheerfully justify their WWII concentration camps? Just as Admiral Harry and the Pentagon.*Just when we thought things could not get worse abroad, along comes ret. Admiral and Senator John McCain who is urging the US to send more troops to Iraq. Obviously, he learned nothing from Vietnam ? this from the man who would be president.*This week, court proceedings in Canada will begin for 17 young Muslims arrested last week and charged with a dazzling series of plots and crimes, including, it seems, blowing up Parliament in Ottawa, kidnapping and beheading the prime minister, and bombing major public buildings in downtown Toronto. These nefarious plots were all hatched in the wide open on the internet, where police and spooks were watching.Rather than `Canada?s 9/11,? as it has been billed by the hysterical press, it all sounds like a bunch of amateurish, would-be Muslim Rambos who got carried away in on-line chat rooms with fantasy jive-talk, and were likely egged on by a police agent provocateur to order ammonium nitrate to make a bomb. The whole thing reeks to high heaven and was likely a piece of political theater designed to show know-nothing US Congressional Republicans, who have been screaming that Canada is a nest of al-Qaida terrorists, that concrete action is being taken. More to follow, stay tuned.In the remote 1950?s, the big scare was `Reds Under Our Beds!?Today, it?s `Muslims Under Our Matresses!?Copyright Eric S. Margolis 2006***********************Hitchens and Margolis Square Off in Debateat American Zeitgeist World Premiere on Thursday, June 15thDear Friend,The World Premiere of American Zeitgiest: Crisis & Conscience in an Age of Terror in Manhattan is three nights away. The film takes an historical look at the underlying fractures of the War on Terrorism across a 25-year+ period of time.The screening of the award-winning film will be immediately followed by a debate between Christopher Hitchens and Eric S. Margolis zeroing in on issues raised in the feature-length film.Tickets for the premiere, which will be held at the New York Society for Ethical Culture in Manhattan, can be purchased at www.ticketweb.comor call 1-866-468-7619. Tickets can also be purchased at the door, but seats are going quickly.Left? Right? Liberal? Conservative?Look at a bigger picture.For more details, visit www.americanzeitgeist.comCRITICAL PRAISE FOR AMERICAN ZEITGEISTOn April 29, American Zeitgeist won the top award in the Documentary Feature category at the 2006 Houston International Film Festival, out of hundreds of submissions."So much of the discussion surrounding 9/11 has remained within an exceptionalist framework, allowing it to be seen in a historical, isolated context as the actions of pure evil visited upon an unknowing and innocent American public. American Zeitgeist situates 9/11 within a long and ongoing set of historico-political dynamics and tensions dating back to the Soviet invasion of Afghanistan in 1979. What we see in this film, through the commentary of policy makers, journalists, cultural analysts, and historians, is a volatile mix of strategic failures, short-sighted visions on all sides, and a host of painfully disparate views that have come to characterize this increasingly dangerous conflict."Marita SturkenProfessor, Department of Culture and CommunicationNew York University"A must-see!"CONTACTFor more information, please write Rob McGann at rob@avenueeproductions.com or call Hatim El-Hibri at 917.656.5313.

19.06.2006 @ 11:59
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: pederdahl@hotmail.com

JORDAN'S Kong ABDULLAH II har noen meget kloke refleksjoner omkring Abu Musab Al Zarqawi og hans likesinnede.There are some elements in our society who are misguided individuals. Al -Zarqawi was a mass murderer, not only killing innocent people in Jordan, but also in Iraq and elsewhere. I cannot fathom how some people can make this man a hero. Forget about actions he has taken against people in uniform. There are people in Jordan, Iraq and some other countries who have suffered the loss of civilians, men, women and children. As for the Islamic movement, I believe that when we look at Jordan, the overwhelming majority are moderate, peace-loving people. I think the debate in our society now is that people have to agree on zero-tolerance to terrorism. We have to identify to everybody what terrorism is, and this is the message from Amman: We cannot put up with extremism any more. We want to reach out to the overwhelming majority of moderate Muslims throughout the world. And obviously, the message from Amman is extremely important -- not just for the Islamic world, but also in reaching out to Europe, because you have Muslim communities in your countries. The way I look at Muslims in Germany, for example, is that the country offers them protection and the same rights as any other community inside Germany, and in return, they need to abide to the loyalty of the state. They may be Muslims, but they should be proud Germans, too. This is the message.

Postet av: Peder Dahl

Sheikh Dr Baker Al-SamaraiHva vil denne mannen oppnå ?Vil han delta ved neste valg i Irak?

Postet av: MRUTYUANJAI MISHRA

Sheikh Dr Baker Al-Samarai er han misjonær ?Ifølge Roy Brown er helt op mod 60 milliarder dollars fra Golfstaterne blevet brugt til at forkynde islam og rekruttere nye tilhængere i verden. I dag er islamisternes netværk spredt overalt i Europa. Mange islamister er ifølge Vidino europæiske statsborgere og taler sproget i de pågældende lande flydende.Det er på tide at stå fast på nogle vestlige værdier, som for mig burde være universelle. Jeg er buddhist og kan stadig væk huske, at Dalai Lama for et par år siden udtalte, at det var bekymrende, at der ikke kom så mange mennesker i kirkerne i Danmark. Han ønskede, at kristendommen kunne blive bedre til at forkynde sit budskab.Mig bekendt har han ikke sagt noget om islam i Danmark, men jeg tilslutter mig den bekymring, Roy Brown og Lorenzo Vidino giver udtryk for.

Postet av: Shoaib

Peder Dahl: Adullah sier mye rart innimellom, men her sier han ihvertfall noe fornuftig. Baker Al-Samarai, vel jeg kjenner lite til fyren, og kan vanskelig si noe fornuftig ut fra et lite videoklipp vi ikke kjenner sammenhengen for.MRUTYUANJAI Mishra: Interessant innlegg i JP, ganke uenig i endel ting, men samtidig er det et poeng at ekstremistene styrker seg i flere samfunn, også blant muslimer.

20.06.2006 @ 17:27
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: Mullah Krækar

Dessverre kan jeg ikke reise tilbake og delta. Nå sitter jeg hjemme, og jeg er ikke fri. Det er femte år jeg sitter mellom domstolen, fengsel og hjemmet. Jeg er blitt fratatt alle rettigheter, og her er det loven som bestemmerHyller Zarqawi I intervjuet med Awene hyller Krekar al-Qaidas leder i Irak, Musab al-Zarqawi. - Jeg er stolt av hva han har gjort og at han har blitt martyr.Overfor Dagbladet.no bekrefter han hyllesten. - Hva han har gjort mot amerikanske soldater er jihad. Ikke når irakere er blitt drept. Bare mot amerikanere er jihad, sier Krekar som også bekrefter utsagnet om at al-Zarqawi er martyr. Når det gjelder hans hyllest til Osama bin Laden i samme intervju, er den utviste kurderlederen mindre klar i hva han har sagt. - Jeg tror de har oversatt meg feil. Når dere bruker ett ord, er det ikke samme mening på norsk som på kurdisk. Jeg tror derfor at det de har skrevet om meg er feil, sier Krekar. - Tror du eller vet du?- Jeg tror det.Hvordan kan vi være anonyme-terrorister i Norge nå når ansiks-slør blir forbudt?

Postet av: Shoaib

Du legger inn en setning han ikke har sagt da ... sitatfuks?ellers, han må jo gjerne hylle Zarqawi, men han har sagt mye rart før. Her er et svar han fikk på tiltale for en stund tilbake: - Direkte uislamskVG VG 10.04.2006Av Shoaib SultanSide: 31Emne: RELIGIONER|VGDEBATTKategori: LIVSSYNForfatteren: Shoaib Sultan er statsviter og skribent - Jeg føler meg tråkket på av mullah Krekar, både som muslim, menneske og nordmann, skriver Shoaib Sultan.Uislamsk! Jeg finner egentlig ikke en bedre definisjon på mullah Krekars utspill i norske og kurdiske medier.Mullah Krekar ønsker å gjenopplive det islamske kalifatet, det gjør for så vidt mange andre muslimer også, og akkurat det synes jeg ikke er problematisk. Dette representerer overhodet ingen trussel mot noen andre, men er kun snakk om en ideell samling av muslimske land. At man som muslim mener at islam er den rette religion, eller at man synes at det er den sanne veien til frelse, er heller ikke problematisk.Det er imidlertid uhyre problematisk at mullah Krekar setter gjenopplivingen av kalifatet som en forutsetning for en varig fred mellom «Vesten» og «islam». Her leker man med begreper med vidt forskjellig meningsinnhold for forskjellige mennesker, og det er farlig. Hva er grensene for «Vesten», og hvem definerer disse? Hvem og hva er «islam» - og hvem valgte mullah Krekar til å tale på vegne av dette «islam»?Mulla Krekar kan ha rett i sin kritikk av USA og landets krigføring i Irak og Afghanistan, men å se dette som en strid mellom «Vesten og islam» blir galt. Det har vært et sterkt engasjement mot denne krigen i mange vestlige land, nettopp fordi flertallet ser at denne krigen ikke tjener deres interesser eller de ideelle «vestlige verdier» - men interessene til en maktallianse av olje- og våpeninteresser, og en politisk ekstrem høyre-fløy i USA.De eneste som er enige med mullah Krekar i hans tolkning er hans motstykker i de vestlige samfunnene. Ekstremister som disse trenger hverandre, og bruker hverandre for å skape det hatet som er nødvendig for å opprettholde gjensidige fiendebilder.Krekars kritikk av det han kaller «vestlig tankesett» med enøyd blikk på materialisme og egoisme er ikke ueffen, men heller ikke mer original enn at den jevnlig fremsettes av vestlige systemkritikere, politikere, kirkelige ledere, kunstnere, kommentatorer - ja, også på lederplass i Norges største avis har man manet til besinnelse mot egoisme og materialisme.Problematisk menneskesynDet som, heldigvis, ikke er like vanlig, er det menneskesynet mullah Krekar legger til grunn. Dette menneskesynet er problematisk, for å si det svært mildt. Både hans syn på befolkningsutviklingen hos muslimer som beskrives som at de «øker som mygg» og hans syn på kvinner som «barneprodusenter» er fryktelig og i mine øyne totalt uislamsk.Er dette riktig gjengitt skylder mullah Krekar muslimene en unnskyldning for denne beskrivelsen. Jeg føler meg tråkket på av mullah Krekar, både som muslim, menneske og nordmann. Dette er en beskrivelse som ikke er ulik måten islamofobe krefter forsøker å fremstille muslimene på. Igjen ser vi at ekstremistene ender opp som speilbilder av hverandre - og at de på begge sider er avhengige av det hatet de skaper mot hverandre.Mullah Krekar sier at han ikke ønsker, eller støtter, å bringe krigen mot «Vesten» til Europa - kampen mot USAs okkupasjon av Afghanistan og Irak må foregå i disse landene sier han. Det har han selvfølgelig rett i.Men igjen fremviser han skremmende holdninger og synspunkter når han bringer samtalen over mot Osama bin Laden og al-Qaida. Han lovpriser bin Laden og hans nestkommanderende Ayman Zawahiri som gode mennesker.Umoralske standpunktHer mangler det noe vesentlig i intervjuet. Et åpenbart oppfølgingsspørsmål burde da være hvorfor han synes dette er gode mennesker. Det er nemlig et spørsmål man har misbrukt i stor grad for å øke kløften mellom muslimer og ikke-muslimer. Et stort antall muslimer sier at de støtter, liker og beundrer bin Laden. Dette tas dermed til inntekt for at disse menneskene støtter terrorangrep mot «Vesten».Dette kan være fullstendig feil. Hvis mullah Krekar synes at bin Laden er et godt menneske, og at han ikke står bak terrorangrepene mot bl.a. New York og andre steder, kan man godt synes at dette er dumt og naivt, men det er ikke noe direkte umoralsk ved et slikt standpunkt.Mener mullah Krekar imidlertid at han synes Osama bin Laden er et godt menneske til tross for, eller til og med på grunn av disse terrorangrepene, så synes jeg igjen at tankegangen er uislamsk og direkte motbydelig. Angrep mot sivile er noe jeg tar fullstendig avstand fra, og fordømmer på det sterkeste. Jeg har lenge ment - og trodd - at mullah Krekar gjerne blir tolket i verst mulig betydning. Men for hver gang han kommer med uttalelser av denne typen, blir det vanskeligere å tolke dette som enda en misforståelse. Nå kan det hende at han igjen vil påberope seg å ha blitt misforstått. Det er imidlertid et problem med dette. Det han sier er nemlig én ting, og der er det et samrøre av relativt intelligente poenger og argumenter som neppe kan karakteriseres som det. Men det er det samlede inntrykket, krigsmetaforene, for å beskrive forholdet mellom «oss» og «dem», menneske- / kvinnesynet han fremmer og eksemplene han velger, som gjør at selv når jeg tolker ham i beste mening, så må jeg ta fullstendig avstand fra, og fordømme, uttalelsene.Bildetekst: UISLAMSK: Forfatteren mener mullah Krekar står for helt andre verdier enn de som kjenntegner islam. Foto: MATTIS SANDBLAD©VG

22.06.2006 @ 13:39
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: Mullah Krækar

Hvordan kan vi være anonyme-terrorister i Norge nå når ansiks-slør blir forbudt?Dette har Mullah Krækar sagt.Ansiksmasker er mye brukt i Irak og under bankran osv.Om terror skal virke må omgivelsen ikke vite hvem personen er.Et fotografi er farlig, det kan brukes mot deg.Paul Berman har beskrevet typen.«Terror og liberalisme» er journalistisk essayistikk i beste amerikansk tradisjon. Berman leser den islamske teoretikeren Sayyid Qutb side om side med Albert Camus' idé om «opprøreren». Han angriper Bush-regjeringens tåketale og europeiske intellektuelles manglende klarsyn. Han viser historiske og samtidige forskjeller mellom liberalisme og islamisme, men også - mer overraskende, kanskje - likhetene. Kjetteren Berman motsetter seg enkle løsninger, gir F i hva som er politisk korrekt å mene og argumenterer overbevisende for noe så sjeldent som et forsvar fra venstresiden for krigen i Afghanistan og Irak. Gud bedre!

Postet av: Shoaib

Kan du vise til hvor han sier dette? Inntil du kan vise det vil jeg fortsette å si at du fusker med sitatet.Bremer, vel jeg menr han tar fullstendig feil.

22.06.2006 @ 18:05
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: Mullah Krækar

Paul Berman ikke Bremer har fullstendig rett.http://magazinet.no/default.asp?menuid=&linktype=2&linkid=22654Mulla Krekar nyter stor respekt blant muslimer i Oslo. Det viser en rundspørring Magazinet har gjort blant muslimer på Grønland.

Postet av: Shoaib

Det du sier her er jo noe helt annet. Hvor sier Mulla Krekar det utsagnet du tilla ham?Vedr. utsagnet til Berman (Beklager feilstavelsen) mener jeg fremdeles at han tar feil. Ser ikke at du legge frem argumentasjon om det motsatte. Tror ikke vi kommer noen vei bortsett fra å være enige om vår uenighet.

26.06.2006 @ 18:28
URL: http://islam.weblogg.no
Postet av: Mullah Krækar

Noen sitater fra WALID AL-KUBAISI som utrykker seg meget klart.Integrering er å være trygg INTEGRERINGSDEBATTEN. I kjølvannet av opptøyene rundt Muhammed-karikaturene har kløften mellom majoritetssamfunn og innvandrermiljø økt. Muslimer selv har også skyld i at frykten for islam er bekreftet som legitim, og ikke lenger er en illusorisk islamofobi.Ved å klage på rasisme vekker de slik opp den norske offerideologien, og den humanistiske mentaliteten i det norske folk skaper dermed sympati, men ikke debatt basert på fornuft. Disse debattantene har lært sin lekse. De vet hvordan de vinner en debatt.Offentligheten, mediene og antirasistiske organisasjoner støtter disse talsmennene for å hindre kritikk av innvandrerkulturen. Dette er blitt rutine.Det er på tide at professor Fugelli griper fatt i WALID AL-KUBAISI det kan være greit å være medisinert med Hibanil eller Nozinan når man halshugges.Sitat fra vår kjæreprofessor i sosialmedisin, dr. med. Per Fugelli.Jeg har for min egen del foreslått en helt annen løsning på dette med fremmedfrykten, og den er at man bør dele ut medikamenter til de som er hardt rammet. Jeg diskuterte dette med professor i sosialmedisin, dr. med. Per Fugelli, og han var svak for idéen. Fugelli foreslo Hibanil, som er et psykosedempende middel, omtrent som Nozinan. Moskvadop, kaller brukerne det. Det var da diskusjonen kom til det distribusjonstekniske at Fugelli virkelig sto fram som tilhenger av radikale metoder: han mente det greieste ville være å ha det i Maridalsvannet. Mulig det tar høydeskrekken min i samme slengen.http://www.gyldendal.no/eggen/Folkehje.html


Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1449832
celexa

jmai hu...

celexa 10 mg
06.03.2007 @ 15:45
hits Site Meter